Privacybeleid

Dit Privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die YOGAWIETEKE (hierna: Wieteke van Meer) verwerkt van haar cursisten, deelnemers of andere geïnteresseerden.
Indien je cursist wordt van YOGAWIETEKE, of om een andere reden persoonsgegevens aan YOGAWIETEKE verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met ditPrivacybeleid te verwerken.
Wij adviseren je om het Privacybeleid door te lezen en te bewaren voor je eigen administratie.

 1. Verantwoordelijke

  Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
  YOGAWIETEKE, Kleine Bergstraat 41 Groningen, 06-51877048, KvK nummer: 51546213
  De functionaris leden beheer is bereikbaar via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of 06-51877048

 2. Welke gegevens verwerkt YOGAWIETEKE en voor welk doel

  1. In het kader van deelname worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:
   1. a) voor- en achternaam
   2. b) e-mailadres(sen)
   3. c) telefoonnummer(s)
  2. YOGAWIETEKE verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
   1. a) je naam, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor contact over deelname en de eventuele opzegging daarvan, aan- en afmelden voor de verstrekking van de door jou aangevraagde informatie of het afhandelen van de van jou verkregen informatie.
   2. b) je naam, e mailadres(sen) en telefoonnummer wordt gebruikt voor het versturen van informatie over diensten en activiteiten van YOGAWIETEKE
   3. c) je naam wordt gebruikt om betalingen, van deelname, cursussen, trainingen en afgenomen diensten af te wikkelen.
  3. Je naam, e mailadres(sen)en telefoonnummer wordt tot uiterlijk een jaar na afloop van deelname gebruikt om je te vragen naar je ervaringen met YOGAWIETEKE en je te informeren over de ontwikkelingen van YOGAWIETEKE.

   E-mail berichtgeving (opt-out):YOGAWIETEKE gebruikt je naam en e-mailadres om je haar e-mail nieuwsbrief met informatie over activiteiten, diensten en andere interessante informatie van YOGAWIETEKE te informeren. Afmelding voor deze mailing is te allen tijde mogelijk via e mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 3. Bewaartermijnen

  YOGAWIETEKE verwerkt en bewaart je persoonsgegevens gedurende de duur van je lidmaatschapen tot maximaal één jaar na afloop van dit lidmaatschap. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd.

 4. Beveiligingsmaatregelen en verwerkers

  1. Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft YOGAWIETEKE passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.
  2. Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt YOGAWIETEKE geen gebruik van diensten van derden.
 5. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten

  1. Via de deelnemersadministratie van YOGAWIETEKE kan je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. YOGAWIETEKE zal je verzoek in behandeling nemen en je, binnen een maand na ontvangst hierover informeren.
  2. Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kan je eveneens contact opnemen met de deelnemersadministratie.
  3. Indien je klachten hebt over de wijze waarop YOGAWIETEKE je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, kan je hiermee terecht bij de Nationale Ombudsman.
  4. Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid kunnen worden gericht aan onze deelnemersadministratie Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 6. Wijzigingen

  Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de Website bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig het Privacybeleid te bekijken.